Sep - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
 
     รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2567
 
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     ประกาศ กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2567
 
     รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     ประกาศรายงานผลการดำเนืนงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภา ปี 2566
 
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2566
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2566
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2566
 
     ประกาศการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปี พ.ศ. 2566
 
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 
     รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง