Mar - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เม.ษ-ก.ย.65)
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. หนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (เม.ย. - ต.ค. 64)
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
      บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. หนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. หนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง