Dec - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดีเยี่ยม
  • เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 1 จำนวน 4 หลัง (ครั้งที่ 1)
  • เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย...ด้วยถังรักษ์โลก
  • รายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี2567 ตำบลหนองปากโลง ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดีเยี่ยม   - 8 ธ.ค. 2566

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 1 จำนวน 4 หลัง (ครั้งที่ 1)   - 7 ธ.ค. 2566

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย...ด้วยถังรักษ์โลก   - 7 ธ.ค. 2566

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
อ่านข่าวทั้งหมด....
 
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสมัคร ชื่นพล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3   29 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยบ้านนายชำนาญ ชมเวลา หมู่ที่ 10   29 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตัดแว่นสายตา ใช้สำหรับดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ธ.ค. 2566   อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแว่นสายตา ใช้สำหรับดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ธ.ค. 2566   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2566   อ่านต่อ
 
how long do effects of cialis last  โดย  PBaqyB 28 พ.ย. 2566 02:01:10 0 / 5
cialis 200mg tadalafil  โดย  arguefs 27 พ.ย. 2566 00:05:17 0 / 6
wayne rooney propecia  โดย  ypXunnM 21 พ.ย. 2566 01:42:28 0 / 53
levitra dosage for ed  โดย  arguefs 18 พ.ย. 2566 05:35:32 0 / 47
find cheap cialis  โดย  dnXuYAusC 16 พ.ย. 2566 10:36:32 0 / 90
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง