Dec - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านสมัคร ชื่นพล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยบ้านนายชำนาญ ชมเวลา หมู่ที่ 10  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 6 พ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ต.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 30 ต.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าวหมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ส.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 6 หลังบ้านผู้ช่วยอักษร หอมรื่น ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 19 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนายวันชัย เปลี่ยนน้อย(ลูกต้นโพธิ์) ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 19 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 13 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านนางบัวรินทร์ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณทัพยายท้าว ม.9 ต,หนองปากโลงถึงคลองระบายน้ำ ม.15 ต.โพรงมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนายวันชัย เปลี่ยนน้อย (ลูกต้นโพธิ์) ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 พ.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 6 หลังบ้านผู้ช่วยอักษร หอมรื่น ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 26 พ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านนางบัวรินทร์ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนายวันชัย เปลี่ยนน้อย(ลูกต้นโพธิ์) ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านนายวันชัย เปลี่ยนน้อย(ลูกต้นโพธิ์) ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 12 พ.ค. 2566 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณหมู่ที่ 6 หลังบ้านผู้ช่วยอักษร หอมรื่น ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 พ.ค. 2566 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง