Jun - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาเปลี่ยนประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ แบบพวงมาลัยหมุน หมู่ที่ 5 บริเวณห้องแถวบุญช่วย ต.หนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ แบบพวงมาลัยหมุน หมู่ที่ 5 บริเวณห้องแถวบุญช่วย ต.หนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและพัดลม สำหรับใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและพัดลม สำหรับใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียน 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียน 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบริเวณที่ดินนายเจน สุรศักดิ์สุนทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบริเวณที่ดินนายเจน สุรศักดิ์สุนทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-8343 นครปฐม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-8343 นครปฐม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6705 นฐ เลขครุภัณฑ์ 001-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6705 นฐ เลขครุภัณฑ์ 001-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
 
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง