Jul - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศ
การเมือง / การปกครอง
จำนวนหมู่บ้าน / ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ / สังคม
ด้านเกษตรกรรม
สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่ / ทรัพยากรธรรมชาติ
 
  ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง