Oct - 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 
 
รายละเอียดของข่าว
    ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.หนองปากโลง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 2 ครั้งที่ 3 [ 1 ส.ค. 2565 ]